ถิงถิงสายเปย์ ล็อคอินตามเวลาที่กำหนด รับไอเทมฟรี! 1 – 7 พ.ย. 66

ต้อนรับลมหนาวกับ ถิงถิงสายเปย์ แจกทุกวัน!
แค่ล็อคอินเข้าเกมตามเวลาที่กำหนด ก็รับไอเทมไปเลย!!!

ระยะเวลากิจกรรม 
1 – 7 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดกิจกรรม
เพียงล็อคอินเข้าเกมในช่วงเวลากิจกรรมในแต่ละวัน ก็รับไอเทมผ่านทางจดหมายไปเลย

หมายเหตุ :
หากออนไลน์อยู่ จะต้องเข้าเกมใหม่ในช่วงเวลากิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
รางวัลจะส่งให้ทางจดหมายภายในเกม

ไอเทมที่จะได้รับในแต่ละวันมีดังนี้

วันที่ เวลา ไอเทมที่จะได้รับ
1 พฤศจิกายน 2566
12.00 – 15.00 น.
ชิ้นส่วนรูน x1,000, ถุงอัญมณี Lv.2 x5
18.00 – 22.00 น.
ผลเทียนหยวน(กลาง) x5, แพ็ครูนระดับกลาง x4
2 พฤศจิกายน 2566 12.00 – 15.00 น.
ยาพัฒนามอนสเตอร์  x40, ทรายเกล็ดทอง-กลาง x5
18.00 – 22.00 น.
ยาพัฒนาปีก x40, แพ็ครูนระดับกลาง x4
3 พฤศจิกายน 2566 12.00 – 15.00 น.
ยาพัฒนาเทพศาสตราวุธ x40, หินเสริมแกร่ง x200
18.00 – 22.00 น.
ยาพัฒนาสัตว์ขี่ x40, พลังวิญญาณ x3,000
4 พฤศจิกายน 2566 12.00 – 15.00 น.
ผลเทียนหยวน(กลาง) x5, ยาพัฒนาปีก x40
18.00 – 22.00 น.  
ถุงอัญมณี Lv.2 x5, หินบำรุงสวรรค์ x20
5 พฤศจิกายน 2566 12.00 – 15.00 น.
ชิ้นส่วนรูน x1,000, ถุงหินจิตส้ม x2
18.00 – 22.00 น.
ผลเทียนหยวน(กลาง) x5, ทรายเกล็ดทอง-กลาง x5
6 พฤศจิกายน 2566 12.00 – 15.00 น.
ยาพัฒนามอนสเตอร์  x40, หินเสริมแกร่ง x200
18.00 – 22.00 น.
ยาพัฒนาเทพศาสตราวุธ x40, พลังวิญญาณ x3,000
7 พฤศจิกายน 2566 12.00 – 15.00 น.
หินบำรุงสวรรค์ x20, ถุงอัญมณี Lv.2 x5
18.00 – 22.00 น.
ทรายเกล็ดทอง-กลาง x5, ถุงหินจิตส้ม x2

 

ทีมงาน ” เซียนกระบี่สามภพ M ”
31 ตุลาคม 2566