ถิงถิงสายเปย์ ล็อคอินตามเวลาที่กำหนด รับชิ้นส่วน ฉางเอ๋อ ฟรี! 22 – 28 พ.ย. 66

ถิงถิงสายเปย์ แจกทุกวัน!
แค่ล็อคอินเข้าเกมตามเวลาที่กำหนด ก็รับ “ชิ้นส่วนฉางเอ๋อ” ผู้ติดตามระดับ “ไร้เทียมทาน” ไปเลย!!!

ระยะเวลากิจกรรม 
22 – 28 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดกิจกรรม
เพียงล็อคอินเข้าเกมในช่วงเวลากิจกรรมในแต่ละวัน ก็รับไอเทมผ่านทางจดหมายไปเลย

หมายเหตุ :
หากออนไลน์อยู่ จะต้องเข้าเกมใหม่ในช่วงเวลากิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
รางวัลจะส่งให้ทางจดหมายภายในเกม

ไอเทมที่จะได้รับในแต่ละวันมีดังนี้

วันที่ เวลา ไอเทมที่จะได้รับ
22 พฤศจิกายน 2566
12.00 – 15.00 น.
ผลเทียนหยวน(กลาง) x5, หินเสริมแกร่งชุดเทพ x200
18.00 – 22.00 น.
ชิ้นส่วนฉางเอ๋อ x1, หินเสริมแกร่งชุดศักดิ์สิทธิ์ x30
23 พฤศจิกายน 2566 12.00 – 15.00 น.
ทรายเกล็ดทอง-กลาง x5, พลังวิญญาณ x3,000
18.00 – 22.00 น.
ถุงอัญมณี Lv.3 x5, แพ็ครูนระดับกลาง x4
24 พฤศจิกายน 2566 12.00 – 15.00 น.
ชิ้นส่วนฉางเอ๋อ x1, ยาพัฒนาเทพศาสตราวุธ x30
18.00 – 22.00 น.
หินเสริมแกร่งชุดศักดิ์สิทธิ์ x30, ทรายเกล็ดทอง-กลาง x5
25 พฤศจิกายน 2566 12.00 – 15.00 น.
ชิ้นส่วนรูน x1,000, ผลเทียนหยวน(กลาง) x5
18.00 – 22.00 น.
พลังวิญญาณ x3,000, ยาพัฒนาเทพศาสตราวุธ x30
26 พฤศจิกายน 2566 12.00 – 15.00 น.
ชิ้นส่วนฉางเอ๋อ x1, หินเสริมแกร่งชุดเทพ x200
18.00 – 22.00 น.
แพ็ครูนระดับกลาง x4, ถุงอัญมณี Lv.3 x5
27 พฤศจิกายน 2566 12.00 – 15.00 น.
ผลเทียนหยวน(กลาง) x5, ทรายเกล็ดทอง-กลาง x5
18.00 – 22.00 น.
ชิ้นส่วนฉางเอ๋อ x1, ชิ้นส่วนรูน x1,000
28 พฤศจิกายน 2566 12.00 – 15.00 น.
พลังวิญญาณ x3,000, หินเสริมแกร่งชุดศักดิ์สิทธิ์ x30
18.00 – 22.00 น.
หินเสริมแกร่งชุดเทพ x200, ชิ้นส่วนฉางเอ๋อ x1

 

ทีมงาน ” เซียนกระบี่สามภพ M ”
21 พฤศจิกายน 2566